Close
Skip to content

תנאי שימוש

אם בחרת לגלוש באתר זה עליך לקבל אותו כפי שהוא ולציית לתנאי השימוש המופיעים להלן.
במידה ויש לך טענה כלפי האתר ו/או תכניו נשמח אם תפנה אלינו באימייל.

חשוב לדעת עלינו:

א. אנו מכבדים את זכויות היוצרים של בעלי התכנים שלנו.

ב. באתר שלנו אנחנו לא מאחסנים סרטים, סרטונים או כל תוכן אחר המוצג באתר.

ג. הסרטים, הסרטונים ו/או התמונות שמופיעים בעמודי התוכן נמצאים בשרתים האחסון של אתר האינטרנט יוטיוב בלבד – www.youtube.com.

ג. כל התכנים שלנו הועלו לאתר באמצעות הטמעת הקודים (embed) כפי שמופיע באתר האינטרנט יוטיוב – www.youtube.com

ד. בכל מקרה שנראה לך כי יש כאן הפרת זכויות יוצרים נודה לך על יצירת קשר עמנו באימייל.

 

התנאים:

 1. אתר אינטרנט זה על כל תכניו מיועד לשימוש חופשי אישי – בחינם.
 2. כל זכויות היוצרים של הסרטים, הסרטונים ו/או התמונות המוצגים באתר שייכים לבעליהם שהעלו אותם לאתר האינטרנט יוטיוב – www.youtube.com
 3. כל זכויות הקניין על רעיון, תוכן הכתוב, העיצוב, העריכה והסימון המסחרי שמור באופן מוחלט לאתר ולמנהליו.
 4. אין להעתיק, לשנות, לשכפל, למכור פריטים מפריטי האתר ותכניו. כמו כן אין למכור את המידע ו/או השירותים שנמצאים באתר זה.
 5. מנהלי האתר לא אחראים על שום חלק מהתכנים ו/או הפרסומות המתפרסמות באתר אשר נמצאים באתרים חיצוניים. בנוסף למנהלי האתר אין שליטה מיידית על תכנים מסוימים אשר נכתבו או הועלו לאתר ע”י גולשים.
 6. מנהלי האתר יעשו ככל יכולתם כדי לדאוג שתכני האתר שאין להם שליטה ישירה או מיידית עליהם יתאימו לאופי וגיל הגולשים, הן בתכנים והן במודעות המתפרסמות בו. פנייה בנושא תוכן בעייתי, או לא ראוי תגיע אל מנהלי האתר, אך לא תחייב אותם בשום דרך שהיא.
 7. מנהלי האתר שומרים על זכותם למחוק או לעשות כל שינוי בתכנים או קבצים אשר נכתבו או הועלו ע”י הגולשים ללא הודעה מראש.
 8. הפרסומות באתר אינן מהוות המלצה או הבעת עמדה של מנהלי האתר לגבי נכונות ו/או כדאיות המוצרים המפורסמים בהם. מנהלי האתר אינם אחראים לפרסומות המופיעות באתר. מנהלי האתר אינם אחראים לשום נזק ו/או פגיעה ישירה ו/או עקיפה שייגרמו לגולשים, ולגולשים לא תהא כל טענה או תביעה כלפי מנהלי האתר לגבי המידע המפורסם או המוצג באתר.
 9. כל התקשרות שגולש יקיים עם צד שלישי המפרסם באתר, תעשה ישירות מול המפרסם וכל טענה או תביעה בעניין זה יופנו על ידי הגולש והמשתמש, ישירות אל הצד השלישי ממנו קיבל הצעה או ממנו קנה בלבד ולא תהיה לו כל טענה או תביעה כלפי מנהלי האתר.
 10. מנהלי האתר שומרים על הזכות לשנות או להפסיק את הפעלת האתר ללא הודעה מוקדמת. מנהלי האתר אינם מתחייבים כי לא תהיינה תקלות בהפעלתו של האתר.
 11. לאתר שלנו יש תנאי שימוש, תנאים אלה מחייבים את הגולשים והמשתמשים באתר. ההחלטה אם לגלוש באתר זה או לא, היא על אחריות הגולשים בלבד. בעת השימוש באתר, הגולשים / משתמשים / המפרסמים, מצהירים כי הם מסכמים לכל תנאי השימוש שלעיל.

תפריט נגישות